PRE-INTERMEDIATE
Өз пікіріңізді ашық білдіріңіз, ағылшын тілін естіп, түсініңіз!